†ψ† pr⊕ ςιαη


Welcome to AgarServ.com Forums Teams / Teaming †ψ† pr⊕ ςιαη

This topic contains 10 replies, has 6 voices, and was last updated by Profile photo of Canttouch65 Canttouch65 4 years, 9 months ago.

 • Author
  Posts
 • #1968
  Profile photo of Canttouch65
  Canttouch65
  Participant

  ζ⊕ïη †hε †ψ† pr⊕ ςιαη!!! šußšςrïßε †⊕ mψ ςhαηηει ⊕η ψ⊕u†ußε @ςα熆⊕uςh ψεαh!!! †ψpε ïη Ωuεš†ï⊕ηš ïƒ ψ⊕u’rε ηεω †⊕ †hε gαmε!!! pu† hïddεη šε∀εr ς⊕dεš ⊕η ïƒ ψ⊕u ⊕ηιψ ωαη† ƒrïεηdš †⊕ ζ⊕ïη!!!

 • #1971
  Profile photo of Nath1738
  Nath1738
  Participant

  hi

  • #1976
   Profile photo of Canttouch65
   Canttouch65
   Participant

   ηα†h, †hαηκš ƒ⊕r α rεpιψ. ï guεšš ï† hειpš †hε ςιαη. ï ι⊕⊕κεd α† š⊕mε ⊕ƒ ψ⊕ur rεpιïεš †hα† ψ⊕u’∀ε šεη†, ï šαω †hα† ψ⊕u ηεεdεd hειp ωï†h η⊕† ßεïηg αßιε †⊕ ςrεα†ε α šεr∀εr. ωhα† †ψpε⊕ƒ hειp? ⊕r d⊕ ψ⊕u η⊕† ηεεd hειp? dïd š⊕mε⊕ηε ειšε hειp ψ⊕u?

 • #1975
  Profile photo of Canttouch65
  Canttouch65
  Participant

  αηψ⊕ηε ςαη ζ⊕ïη, ß⊕†h †ψ† αηd ηßκ!

 • #2073

  Thommy OfficialTube
  Participant

  ƬψƬ ᑭᖇᗝ hi

 • #2587
  Profile photo of FlyGamer13
  FlyGamer13
  Participant

  i want to join my name is ☠☠☢ƬψƬ Ĝ❉ΔƬψ☢☠☠ when can you test me?

  • #6061
   Profile photo of Canttouch65
   Canttouch65
   Participant

   Sorry, FlyGamer for not replying in a while. You can be tested if you add me on skype @mark Scalzo and please tell me your highscore for solo and teaming, and your level 🙂

 • #2729

  This is fake.

  • #6060
   Profile photo of Canttouch65
   Canttouch65
   Participant

   I’m sorry that you feel that way.

 • #2891
  Profile photo of G
  G
  Participant

  It’s †ψ†, not ƬψƬ so it’s NOT fake

  • #6059
   Profile photo of Canttouch65
   Canttouch65
   Participant

   I merely did the tag that way so it would be different from the real TYT clan.

You must be logged in to reply to this topic.